آموزش برنامه نویسی جاوا |‌ مقدمات بخش دوم

معرف‌های (Identifiers) جاوا:

تمامی اجزاء جاوا به نام نیاز دارند. نام‌هایی که برای کلاسها، متغیرها و روش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، معرف‌ها خوانده می‌شوند.

در جاوا چندین نکته در مورد معرف‌ها وجود دارد که باید بخاطر داشت. این نکات به قرار زیر است:

 • تمامی معرف‌ها باید با یک حرف (A تا Z یا a تا z)، کاراکتر پول ($) یا یک زیرخط (_) آغاز شوند.
 • بعد از اولین کاراکتر معرف‌ها می‌توانند هر ترکیبی از کاراکترها را داشته باشند.
 • یک کلمه کلیدی را نمی‌توان به عنوان یک معرف بکار گرفت.
 • بیشتر معرف‌های مهم به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند.
 • نمونه‌های معرف‌های مجاز: age, $salary, _value, __1_value
 • نمونه‌های معرف‌های غیرمجاز: ۱۲۳abc, -salary

سطوح دسترسی به متغیرها در جاوا:

مانند دیگر زبان‌ها، امکان سطح دسترسی در کلاسها، روش‌ها و غیره با استفاده از اصلاح کنندگان وجود دارد. دو دسته از اصلاح کنندگان شامل موارد زیر می‌شوند:

 • اصلاح کنندگان قابل دسترس: پیش‌فرض، عمومی، محافظت شده، خصوصی
 • اصلاح کنندگان غیر قابل دسترس: نهایی، مطلق، strictfp

در بخش بعدی با جزئیات بیشتری به سراغ اصلاح کنندگان خواهیم رفت.

متغیرهای جاوا:

ما انواع متغیرهای زیر را در جاوا خواهیم دید:

 • متغیرهای محلی
 • متغیرهای کلاس (متغیرهای ثابت)
 • متغیرهای نمونه (منغیرهای غیرثابت یا شی)

آرایه‌های (Arrays) جاوا:

آرایه‌ها شی‌ءهایی هستند که متغیرهای چندگانه هم نوع را ذخیره می‌کنند. با این حال خود یک آرایه در هیپ یک شیء است. در فصل‌های بعدی به چگونگی اعلان، ساخت و مقدار دهی اولیه نگاه خواهیم کرد.

شمارنده‌ها (Enums) در جاوا:

شمارنده‌ها در جاوا ۵.۰ معرفی شدند. شمارنده‌ها یک متغیر را محدود می‌کنند که تنها یکی از مقادیر از پیش تعریف شده را داشته باشد. مقادیر در این فهرست شمارش شده، شمارنده‌ها (enums) خوانده می‌شوند.

با استفاده از شمارنده‌ها کاهش تعداد باگ‌ها در کد شما ممکن می‌شود.

برای مثال اگر ما یک برنامه را برای یک مغازه آبمیوه تازه در نظر بگیریم، می‌توان اندازه لیوان را به کوچک، متوسط و بزرگ محدود کنیم. این امر تضمین می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند اندازه لیوانی به جز کوچک، متوسط و بزرگ سفارش بدهد.

مثال‌:

class FreshJuice {

enum FreshJuiceSize{ SMALL, MEDIUM, LARGE }
FreshJuiceSize size;
}

public class FreshJuiceTest {

public static void main(String args[]){
FreshJuice juice = new FreshJuice();
juice.size = FreshJuice. FreshJuiceSize.MEDIUM ;
System.out.println("Size: " + juice.size);
}
}

مثال بالا نتایج زیر را تولید می‌کند:

اندازه: متوسط

توجه: شمارنده‌ها را می‌توان توسط خودشان یا درون یک کلاس تعیین کرد. روش‌ها، متغیرها، سازه‌ها را نیز می‌توان درون شمارنده‌ها تعریف نمود.

دیدگاهتان را بنویسید