آموزش برنامه نویسی جاوا |‌ مقدمات بخش اول

هنگامی که ما یک برنامه جاوا را در نظر میگیریم میتوانیم این برنامه را به عنوان مجموعهای از شیءها در نظر بگیریم که از طریق مطالبه روشهای یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. اجازه بدهید بطور خلاصه نگاهی به معنای کلاس (class)، شیء (object)، روشها (methods) و متغیرهای نمونه (instance variables) بیندازیم.
• شیء – شیءها دارای وضعیت و رفتار هستند. برای مثال: یک سگ دارای وضعیت رنگ، نام، گونه و همچنین رفتار دم تکان دادن، پارس کردن، خوردن است. یک شیء مثالی از یک دسته است.
• کلاس یا مفهوم – یک کلاس را میتوان به عنوان الگو / نقشه ساختای تعریف کرد که رفتارها / وضعیتهایی را توضیح میدهد که شیء نوع آن تایید میکند.
• روشها – یک روش بطور اساسی یک رفتار است. یک دسته میتواند شامل روشهای بسیاری باشد. در روشها ست که منطق ریاضی نوشته شده، داده عمل کرده و تمامی رفتارها اجرا میشوند.
• متغیرهای نمونه – هر شیء دارای مجموعه منحصر به فرد خود از متغیرهای نمونه است. یک وضعیت شیء بوسیله مقادیر منسوب به آن متغیرهای نمونه ایجاد میشود.

اولین برنامه جاوا:
بیایید نگاهی به یک کد ساده بیندازیم که کلمات Hello World را چاپ میکند.

public class MyFirstJavaProgram {

  /* This is my first java program. 
  * This will print 'Hello World' as the output
  */

  public static void main(String []args) {
    System.out.println("Hello World"); // prints Hello World
  }
} 

نخست به سراغ به چگونگی ذخیره فایل، کامپایل و اجرای برنامه میرویم. لطفا مراحل عنوان شده در زیر را دنبال کنید:
• نوتپد (notepad) را باز کرده و کد بالا را اضافه کنید.
• فایل را با نام MyFirstJavaProgram.java ذخیره کنید.
• یک پنجره خط دستور (command prompt) باز کرده و به پوشهای بروید که دسته را ذخیره کرده اید. فرض میکنیم C:\ است.
• ‘ javac MyFirstJavaProgram.java ‘ را تایپ کرده و اینتر () را فشار بدهید تا کد شما کامپایل شود. اگر هیچ خطایی در کد شما وجود نداشته باشد، خط دستور شما را به خط بعدی میبرد (فرض: متغیر مسیر مشخص است.)
• اکنون ‘ java MyFirstJavaProgram ‘ را تایپ کنید تا برنامهتان اجرا شود.
• قادر خواهید بود ‘ Hello World ‘ چاپ شده بر روی پنجره را ببینید.
C : > javac MyFirstJavaProgram.java C : > java MyFirstJavaProgram Hello World
سینتکس پایه:
در مورد برنامه جاوا بسیار مهم است که نکات زیر را در خاطر داشته باشیم.
• حساسیت به حروف بزرگ و کوچک – جاوا به حروف بزرگ و کوچک حساس است، بدین معنا که Hello وhello دارای معنای متفاوتی در جاوا هستند.
• نام کلاسها – برای تمام نام کلاسها اولین حرف باید با حروف بزرگ باشد.
اگر چندین کلمه برای ساختن نام یک کلاس بکار گرفته شود، اولین حرف داخلی هر کلمه باید با حروف بزرگ باشد.
برای مثال class MyFirstJavaClass
• نام روشها – تمامی نامهای روشها باید با حروف کوچک شروع شوند.
اگر چندین کلمه برای ساختن نام یک روش بکار گرفته شود، اولین حرف داخلی هر کلمه باید با حروف بزرگ باشد.
برای مثال public void myMethodName()
• نام فایل برنامه – نام فایل برنامه باید دقیقا با نام دسته مطابقت کند.
هنگام ذخیره فایل باید آن را با استفاده از نام کلاس ذخیره کنید (به یاد داشته باشید که جاوا به حروف بزرگ و کوچک حساس است و ‘.java’ را به انتهای نام فایل بیفزایید (اگر نام فایل و نام دسته یکسان نباشند برنامه شما کامپایل نمیشود).
برای مثال: فرض کنیم که ‘MyFirstJavaProgram’ نام کلاس است. در نتیجه فایل باید با نام ‘MyFirstJavaProgram.java’ ذخیره شود.
public static void main(String args[]) – پردازش برنامه جاوا از روش main() آغاز میشود که یک بخش الزامی از هر برنامه جاوا است…

یک دیدگاه

 • amir ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳ پاسخ

  میشه اینارو یه فایلpdfکنید بزارید برای دانلود؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید