برنامه های آقای سعید یزدانی در بازار و مایکت با اقبال خوبی روبرو شدند

آقای سعید یزدانی هنرجو دوره ششم برنامه نویسی فشرده اندروید موفق شدند  نرم افزارهای کاربردی زیر را

۱-http://cafebazaar.ir/app/ir.naghashanweb.learn.desing.nail/?l=fa

۲-http://myket.ir/appdetail.aspx?id=ir.naghashanweb.smskok

در حین گذراندن دوره تکمیل کنند و هم اکنون نرم افزار ایشان با اقبال خوب کاربران نیز مواجه شده است.

با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای ایشان

دیدگاهتان را بنویسید