شروع ثبت نام دوره آذر ماه ۱۳۹۲ کلاسهای مبتدی و فشرده برنامه نویسی اندروید

دوره های جدید از اولین پنجشنبه آذر ماه شروع خواهد شد. دوره مبتدی جمعه از ساعت ۲ تا ۶ بعد ازظهر خواهد بود به مدت ۵ هفته هر جلسه ۴ ساعت اطلاعات بیشتر دوره دوره فشرده پنجشنبه ها ساعت ۲ تا ۶ و جمعه ها ساعت ۹ تا ۱۳ خواهد بود به مدت ۵ هفته 

Continue Reading