دوره مقدماتی برنامه نویسی آیفون و آیپد

دوره مقدماتی برنامه نویسی آیفون و آیپد

Ratings (0)
آرم اپل آیفون آیپد

دوره مقدماتی برنامه نویسی آیفون و آیپد

این دوره مخصوص کسانی است که هیچگونه آشنایی با برنامه نویسی نداشته، شما میتوانید از ابتدا با مفاهیم اولیه و پایه برنامه نویسی آشنا شوید و سپس وارد مباحث اصلی  شوید. یادگیری این مفاهیم اصلی و کلیدی میتواند به شما کمک کند تا به سادگی و کمی تمرین به زبان برنامه نویسی آبجکتیو سی مسلط شده و به شما در توسعه نرم افزارهای مورد نظر خود کمک میکند.

دقت داشته باشید برای شرکت در این دوره دارا بودن دستگاه مک ( یا سیستم عامل مک بر روی ماشین مجازی ) الزامی است.

مباحث این دوره

 • Introduction to programming concepts

What is programming ?

Algorithms & Flowcharts

IDE & SDK

What we need ?

 • Introduction to Objective-C

The history of Objective-C

Cocoa !

Variables & data types

How to use with X-Code console

Operators & Expressions

Loop statements : FOR, WHILE , DO WHILE

Flow Control statements:  IF – ELSE

Introduction to Object Oriented Programming Concepts (OOP)

Why OOP?

What is a Class ?

What is an Object ?

Abstraction, Encapsulation , Inheritance , Polymorphisms
Defining a Class

 • Classes

Instantiation and Usage

Pointers

Introduction to Memory Management

Class Methods

Properties

 • iOS Infrastructure
  • Foundation Framework

NSString

NSArray

NSDictionary

NSSet

 • MVC

Defining MVC

Developing our first iPhone App using MVC

Outlets & Actions

Simple Calculator

 • UIKIT

UILabel

UIImage

UIButton

UIAlertView

 • Protocols & Delegations

What is protocol?

Write a simple protocol.

What is the delegation ?

Using delegations

 • Working with files

Reading & Writing Plist files

Working with other types

 • Using TableView
 • Using other Frameworks

بعد از گذراندن این دوره هنرجویان قادر به ایجاد برنامه هایی در سطح مبتدی خواهند بود.

 

مدت زمان این دوره: ۳۰ ساعت

هزینه : ۳۵۰ هزار تومان

Course Reviews